Τεχνική Υπoστήριξη για Υπηρεσίες URegister – MyPassword

Για να υποβάλλετε το αίτημά/ερώτημά σας σχετικά με τις Υπηρεσίες URegister – MyPassword μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παρακάτω Φόρμα Επικοινωνίας.

Βασικοί Κανόνες
  • Συμπληρώνω ΣΩΣΤΑ τα Προσωπικά μου Στοιχεία (Ονοματεπώνυμο, Τμήμα, Ιδιότητα, ΑΜ εάν είμαι Φοιτητής).
  • Συμπληρώνω ΣΩΣΤΑ τα Στοιχεία Επικοινωνίας  (email, τηλέφωνο) προκειμένου το Τμήμα Υποστήριξης Χρηστών να μπορέσει να επικοινωνήσει μαζί μου.
  • Περιγράφω ΣΥΝΤΟΜΑ και με ΣΑΦΗΝΕΙΑ το πρόβλημα που αντιμετωπίζω.

Τεχνική Υπoστήριξη για Υπηρεσίες URegister - MyPassword
* Απαιτούμενα Πεδία

Comments are closed.