Ομόσπονδες Υπηρεσίες

Οι Ομόσπονδες Υπηρεσίες παρέχουν στην ελληνική ακαδημαϊκή, ερευνητική και εκπαιδευτική κοινότητα προηγμένες υπηρεσίες εθνικής διασύνδεσης, υψηλής χωρητικότητας,  εξυπηρετώντας όλα τα Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα της χώρας.

Στις υπηρεσίες αυτές εντάσσονται :

 • Υπηρεσία Κεντρικής Αρχής Πιστοποίησης (ΑΑΙ)
 • Υπηρεσία Ενεργοποίησης Ηλεκτρονικού Λογαριασμού (Uregister)
 • Υπηρεσία Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (ΠΑΣΟ)
 • Υπηρεσία Εύδοξος
 • Υπηρεσία ~okenaos
 • Υπηρεσία Pithos
 • Υπηρεσία ePresence
 • Υπηρεσία ΔΗΛΟΣ 365
 • Υπηρεσία ΑΤΛΑΣ
 • Υπηρεσία Ψηφιακών Πιστοποιητικών
 • Υπηρεσία Eduroam
 • Υπηρεσία ΑΠΕΛΛΑ

Comments are closed.