Παραλαβή Στοιχείων UPnet Πανεπιστημίου για φοιτητές πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας που εντάχθηκαν στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Ενημερώνουμε  τους φοιτητές του πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας που εντάχθηκαν στο Πανεπιστήμιο Πατρών ότι η πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πατρών και επιπλέον στο Φοιτητολόγιο e-students (https://e-students.teiwest.gr), eclass (https://eclass.upatras.gr) , Ακαδημαϊκό email (https://mail.upnet.gr) Εύδοξος, Ακαδημαϊκή Ταυτότητα κ.λ.π γίνεται ΜΟΝΟ με τα στοιχεία UPnet του Πανεπιστημίου.

Εάν ΔΕΝ έχετε παραλάβει τα στοιχεία του Πανεπιστημίου μπορείτε να κάνετε ηλεκτρονικά την διαδικασία παραλαβής στοιχείων UPnet από εδώ https://mussa.upnet.gr/index.php?action=initializeUserAccount_firstStep χρησιμοποιώντας τον Αριθμό Μητρώου σας και ένα από τα email που σας προτείνεται.

Εάν έχετε παραλάβει τα στοιχεία του Πανεπιστημίου τότε ΑΡΧΙΚΑ δοκιμάστε από την σελίδα https://mussa.upnet.gr/user/index.php να κάνετε είσοδο με αυτά. Εάν η είσοδος είναι επιτυχή τότε με τα ίδια στοιχεία δοκιμάσετε να κάνετε είσοδο στην υπηρεσία που επιθυμείτε .

Εάν πάλι έχετε παραλάβει τα στοιχεία του Πανεπιστημίου και δεν θυμάστε τον κωδικό σας τότε μπορείτε να κάνετε ανάκτηση κωδικού από εδώ https://mussa.upnet.gr/index.php?action=forgotPassword_firstStep

Comments are closed.