Ενημέρωση για NEA Υπηρεσία Δήλωσης Μαθημάτων e-Students

Αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες,

Σε εφαρμογή απόφασης της Συγκλήτου Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, σας ενημερώνουμε ότι επέρχονται σημαντικές αλλαγές στις παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς εσάς.

Συγκεκριμένα, η Υπηρεσία Δήλωσης μαθημάτων StudentsWeb (https://studentsweb.teimes.gr) που χρησιμοποιούσατε μέχρι σήμερα  ΣΤΑΜΑΤΑΕΙ  ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ από τη Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2018.

Από Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2018,για Βαθμολογίες, Δηλώσεις Μαθημάτων κλπ., θα χρησιμοποιείτε πλέον την Υπηρεσία e-students ( https://e-students.teiwest.gr/) .

Η ΕΙΣΟΔΟΣ στην Υπηρεσία e-students ΑΠΟ Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2018 θα πραγματοποιείτε με τα στοιχεία (Username –Password) του Ακαδημαϊκού Λογαριασμού -URegister .

(ΕΩΣ Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2018 για πρόσβαση στην Υπηρεσία e-students μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα στοιχεία του StudentsWeb).

 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ακαδημαϊκός Λογαριασμός-URegister, είναι ο λογαριασμός που έχετε αποκτήσει μέσω της Υπηρεσίας Ενεργοποίησης Ηλεκτρονικού Λογαριασμού – Uregister ( https://uregister.teiwest.gr)  και τον χρησιμοποιείτε ή τον έχετε χρησιμοποιήσει π.χ για πρόσβαση στην Υπηρεσία Έκδοσης  Ακαδημαϊκής Ταυτότητας –ΠΑΣΟ (https://academicid.minedu.gov.gr/ ), Δηλώσεις Συγγραμμάτων-ΕΥΔΟΞΟΣ (http://eudoxus.gr/  ), Υποτροφίες ΙΚΥ(https://www.iky.gr/el/) , στο ΑΤΛΑΣ-Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ (https://atlas.grnet.gr/), Eduroam κ.λ.π

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  ΕΩΣ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα με την ΕΙΣΟΔΟ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ στην ΝΕΑ Υπηρεσία Δήλωσης Μαθημάτων e-students   σας  προτείνουμε να κάνετε τις ενέργειες που απαιτούνται το ΑΡΓΟΤΕΡΟ  μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου 2018 αφού ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ τις οδηγίες που υπάρχουν στο έγγραφο που θα βρείτε [Εδώ..].

 

Θα σας κρατάμε ενήμερους για την επερχόμενη αλλαγή, όσο θα πλησιάζει η 3-9-2018.

Comments are closed.