ΑλλαγήΤρόπου ΕΙΣΟΔΟΥ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Χρηστών στην Πλατφόρμα OPENECLASS

Σας ενημερώνουμε ότι από την 1η Σεπτεμβρίου 2018 η ΕΙΣΟΔΟΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ στην Πλατφόρμα Open eClass θα γίνετε πλέον με τα στοιχεία του URegister και ΟΧΙ με τα στοιχεία του StudentsWebγια Φοιτητές & TeachWeb για το Εκπαιδευτικό Προσωπικό.

Για τους ενεργούς/εγγεγραμμένους χρήστες της Πλατφόρμας επισημαίνουμε ότι:

  • Το Όνομα Χρήστη (Username) θα παραμείνει το ΙΔΙΟ.
  • ΑΛΛΑΖΕΙ ο Κωδικός Χρήστη (Password). Οι χρήστες θα ΠΡΕΠΕΙ να χρησιμοποιούν πλέον αυτόν που απέκτησαν κατά την Διαδικασία Ενεργοποίησης Λογαριασμού στο URegister. Σας επισημαίνουμε ότι είναι ο ίδιος κωδικός που χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στις Ομόσπονδες Υπηρεσίες όπως : Ακαδημαϊκή Ταυτότητα, Εύδοξος, Πρακτική Άσκηση -ΑΤΛΑΣ, Υποτροφίες ΙΚΥ, ΑΠΕΛΛΑ, EDUROAM κ.λ.π.

Οι ΝΕΟΙ χρήστες της Πλατφόρμας θα κάνουν πλέον εγγραφή στην Πλατφόρμα ΜΟΝΟ με τα στοιχεία που έχουν αποκτήσει από το URegister.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα με την ΕΙΣΟΔΟ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ στην Πλατφόρμα OpeneClass σας προτείνουμε να κάνετε τις παρακάτω ενέργειες:

  1. Ενεργοποίηση Λογαριασμού στο URegister . Αφορά τους χρήστες που δεν έχουν κάνει ακόμη την Ενεργοποίηση Λογαριασμού στο URegister. Οδηγίες σχετικά με την διαδικασία μπορείτε να βρείτε [Εδώ…]. Για αναφορά προβλημάτων ή βοήθεια σχετικά με την διαδικασία χρησιμοποιήστε την φόρμα επικοινωνίας που θα βρείτε [Εδώ…].
  2. Επιβεβαίωση στοιχείων URegister. Η επιβεβαίωση στοιχείων είναι εφικτό να γίνει μέσω της Υπηρεσίας Ανάκτησης Κωδικού – My Password. Εφόσον έχετε κάνει την Ενεργοποίηση Λογαρισμού στο Uregister μεταβαίνετε απλά, στην υπηρεσία (https://mypassword.teiwest.gr) και δοκιμάζετε εάν τα προσωπικά σας στοιχεία (Username & Password) γίνονται αποδεκτά. Στην περίπτωση που δεν θυμάστε τον κωδικό σας ακολουθείστε τις οδηγίες στην επόμενη παράγραφο.
  3. Ανάκτηση Κωδικού URegister. Στην περίπτωση που δεν θυμάστε τον Κωδικό Πρόσβασης (Password) μπορείτε να κάνετε ανάκτηση κωδικού χρησιμοποιώντας τις οδηγίες που υπάρχουν [Εδώ…]. Για αναφορά προβλημάτων ή βοήθεια σχετικά με την διαδικασία χρησιμοποιήστε την φόρμα επικοινωνίας που θα βρείτε [Εδώ…].
  4. Προαιρετικά Τροποποίηση Στοιχείων Ανάκτησης Κωδικού. Στην περίπτωση που θέλετε να αλλάξετε τα Στοιχεία Ανάκτησης Κωδικού ακολουθείστε τις οδηγίες που υπάρχουν [Εδώ…]. Για αναφορά προβλημάτων ή βοήθεια σχετικά με την διαδικασία χρησιμοποιήστε την φόρμα επικοινωνίας που θα βρείτε [Εδώ…].

Comments are closed.