Οδηγίες για Ηλεκτρονική Υπηρεσία Δήλωσης Συγγραμμάτων – ΕΥΔΟΞΟΣ

Το Ηλεκτρονική Υπηρεσία Δήλωσης Συγγραμμάτων  «Εύδοξος» αποτελεί το κεντρικό σημείο για την εκτέλεση κάθε ενέργειας που αφορά στη διάθεση και διαχείριση των Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων.

Ο κύριος σκοπός της Υπηρεσίας είναι η πλήρης ενημέρωση των φοιτητών για τα προτεινόμενα Συγγράμματα καθώς και η έγκαιρη διανομή τους, παράγοντες που συμβάλλουν στη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Όλοι οι φοιτητές  κάθε εξάμηνο της φοίτησής τους σε ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ που ορίζονται από τους Διαχειριστές της Υπηρεσίας, είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ να εισέλθουν στην υπηρεσία «Εύδοξος», να ενημερωθούν για τα Συγγράμματα που προτείνουν οι διδάσκοντες των μαθημάτων και να δηλώσουν τα Συγγράμματα που επιθυμούν.

Επιπλέον, έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες για τον τόπο παραλαβής των δηλωθέντων βιβλίων.

Η πρόσβαση στην Υπηρεσία Εύδοξος γίνεται από την ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://eudoxus.gr

Αναλυτικές Πληροφορίες για την Χρήση της Υπηρεσίας και την Δήλωση Συγγραμμάτων μπορείτε να βρείτε [ΕΔΩ].

Comments are closed.