Υπηρεσία Ενεργοποίησης Ηλεκτρονικού Λογαριασμού- URegister -Οδηγίες για Νεοεισαχθέντες Φοιτητές 2018-2019

Ο Φοιτητής μέσω της Υπηρεσίας  Ενεργοποίησης Ηλεκτρονικού Λογαριασμού- URegister θα αποκτήσει τα στοιχεία ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ. Με τα στοιχεία ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ-URegister  οι Φοιτητές μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ΟΛΕΣ τις Υπηρεσίες που παρέχονται στους Φοιτητές όπως Υπηρεσία Δήλωσης Μαθημάτων(e-students),  Ακαδημαϊκή Ταυτότητα (ΠΑΣΟ), Υπηρεσία Δήλωσης Συγγραμμάτων (Εύδοξος), Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Μαθημάτων(OpeneClass), Ασύρματο Δίκτυο,…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Οδηγίες Ενεργοποίησης Ηλεκτρονικού Λογαριασμού-URegister για ΠΑΛΙΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Ο Φοιτητής μέσω της Υπηρεσίας  Ενεργοποίησης Ηλεκτρονικού Λογαριασμού- URegister θα αποκτήσει τα στοιχεία ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ. Οι παλιοί Φοιτητές μέσω της διαδικασίας ενεργοποίησης λογαριασμού θα διατηρήσουν το ίδιο Όνομα Χρήστη (Username) που του είχει αποδοθεί από την Γραμματεία του τμήματός τους , αλλά θα κληθούν να θέσουν έναν νέο κωδικό (Password). Με τα…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Οδηγίες Ενεργοποίησης Ηλεκτρονικού Λογαριασμού-URegister για μέλη ΔΕΠ και Διοικητικό Προσωπικό

Η Υπηρεσία Ενεργοποίησης Ηλεκτρονικού Λογαριασμού- URegister έχει ως στόχο την ενεργοποίηση του λογαριασμού ενός χρήστη στην Κεντρική Υπηρεσία Πιστοποίησης του Ιδρύματος. Ο χρήστης μέσω της διαδικασίας ενεργοποίησης λογαριασμού θα διατηρήσει το ίδιο Όνομα Χρήστη (Username) που του έχει αποδοθεί, αλλά θα κληθεί να θέσει έναν νέο κωδικό (Password). Με αυτά…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ