Παραλαβή Στοιχείων UPnet Πανεπιστημίου για φοιτητές πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας που εντάχθηκαν στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Ενημερώνουμε  τους φοιτητές του πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας που εντάχθηκαν στο Πανεπιστήμιο Πατρών ότι η πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πατρών και επιπλέον στο Φοιτητολόγιο e-students (https://e-students.teiwest.gr), eclass (https://eclass.upatras.gr) , Ακαδημαϊκό email (https://mail.upnet.gr) Εύδοξος, Ακαδημαϊκή Ταυτότητα κ.λ.π γίνεται ΜΟΝΟ με τα στοιχεία UPnet του Πανεπιστημίου. Εάν ΔΕΝ έχετε…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Οδηγίες για Ηλεκτρονική Υπηρεσία Δήλωσης Συγγραμμάτων – ΕΥΔΟΞΟΣ

Το Ηλεκτρονική Υπηρεσία Δήλωσης Συγγραμμάτων  «Εύδοξος» αποτελεί το κεντρικό σημείο για την εκτέλεση κάθε ενέργειας που αφορά στη διάθεση και διαχείριση των Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων. Ο κύριος σκοπός της Υπηρεσίας είναι η πλήρης ενημέρωση των φοιτητών για τα προτεινόμενα Συγγράμματα καθώς και η έγκαιρη διανομή τους, παράγοντες που συμβάλλουν στη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης.…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ